CAŁOŚCIOWA STRONA WWW  
Strona internetowa prosta od 700 zł
Strona internetowa podstawowa  od 1500 zł
Strona internetowa rozbudowana od 3000 zł
Blog od 700 zł
Portal ogłoszeniowy od 3000 zł
Portal informacyjny od 2000 zł
Dodatkowy język obcy 500 zł
Korekta tekstów w języku obcym 50 zł / strona A4
Zredagowanie tekstów w języku obcym 150 zł / strona A4
Budowa strony internetowej pod względem indywidualnych wytycznych „custom modules” od 1000 zł
 
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.