Grawerowanie laserowe to trwała, efektywna technika znakowania przedmiotów. Wykonanie znakowania tą technologią sprawia, że zdobiony artykuł jest na najwyższym poziomie estetycznym. Zachęcamy do trwałego zdobienia metodą grawerowania laserowego. W praktyce oznacza to zwiększenie atrakcyjności przedmiotu, upominku. Oferujemy Państwu grawerowanie, znakowanie i cięcie laserem na gumie.

 

mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200
10 9zł 10zł 10zł 11zł 11zł 12zł 12zł 12zł 13zł 13zł 14zł 15zł 16zł 17zł 18zł
20 10zł 11zł 12zł 12zł 13zł 14zł 15zł 16zł 17zł 18zł 19zł 21zł 23zł 25zł 26zł
30 10zł 12zł 13zł 14zł 15zł 17zł 18zł 19zł 21zł 22zł 25zł 27zł 30zł 32zł 35zł
40 11zł 12zł 14zł 16zł 18zł 19zł 21zł 23zł 25zł 26zł 30zł 33zł 37zł 40zł 44zł
50 11zł 13zł 15zł 18zł 20zł 22zł 24zł 26zł 28zł 31zł 35zł 39zł 44zł 48zł 52zł
60 12zł 14zł 17zł 19zł 22zł 25zł 27zł 30zł 32zł 35zł 40zł 45zł 51zł 56zł 61zł
70 12zł 15zł 18zł 21zł 24zł 27zł 30zł 33zł 36zł 39zł 45zł 51zł 57zł 64zł 70zł
80 12zł 16zł 19zł 23zł 26zł 30zł 33zł 37zł 40zł 44zł 51zł 57zł 64zł 71zł 78zł
90 13zł 17zł 21zł 25zł 28zł 32zł 36zł 40zł 44zł 48zł 56zł 64zł 71zł 79zł 87zł
100 13zł 18zł 22zł 26zł 31zł 35zł 39zł 44zł 48zł 52zł 61zł 70zł 78zł 87zł 96zł
110 14zł 19zł 23zł 28zł 33zł 38zł 42zł 47zł 52zł 57zł 66zł 76zł 85zł 95zł 104zł
120 14zł 19zł 25zł 30zł 35zł 40zł 45zł 51zł 56zł 61zł 71zł 82zł 92zł 103zł 113zł
130 15zł 20zł 26zł 32zł 37zł 43zł 48zł 54zł 60zł 65zł 77zł 88zł 99zł 110zł 122zł
140 15zł 21zł 27zł 33zł 39zł 45zł 51zł 57zł 64zł 70zł 82zł 94zł 106zł 118zł 130zł
150 15zł 22zł 28zł 35zł 41zł 48zł 54zł 61zł 67zł 74zł 87zł 100zł 113zł 126zł 139zł
160 16zł 23zł 30zł 37zł 44zł 51zł 57zł 64zł 71zł 78zł 92zł 106zł 120zł 134zł 148zł
170 16zł 24zł 31zł 38zł 46zł 53zł 61zł 68zł 75zł 83zł 97zł 112zł 127zł 141zł 156zł
180 17zł 25zł 32zł 40zł 48zł 56zł 64zł 71zł 79zł 87zł 103zł 118zł 134zł 149zł 165zł
190 17zł 25zł 34zł 42zł 50zł 58zł 67zł 75zł 83zł 91zł 108zł 124zł 141zł 157zł 174zł
200 18zł 26zł 35zł 44zł 52zł 61zł 70zł 78zł 87zł 96zł 113zł 130zł 148zł 165zł 182zł
210 18zł 27zł 36zł 45zł 54zł 64zł 73zł 82zł 91zł 100zł 118zł 136zł 154zł 173zł 191zł
220 19zł 28zł 38zł 47zł 57zł 66zł 76zł 85zł 95zł 104zł 123zł 142zł 161zł 180zł 199zł
230 19zł 29zł 39zł 49zł 59zł 69zł 79zł 89zł 99zł 109zł 128zł 148zł 168zł 188zł 208zł
240 19zł 30zł 40zł 51zł 61zł 71zł 82zł 92zł 103zł 113zł 134zł 154zł 175zł 196zł 217zł
250 20zł 31zł 41zł 52zł 63zł 74zł 85zł 96zł 106zł 117zł 139zł 161zł 182zł 204zł 225zł
260 20zł 32zł 43zł 54zł 65zł 77zł 88zł 99zł 110zł 122zł 144zł 167zł 189zł 212zł 234zł
270 21zł 32zł 44zł 56zł 67zł 79zł 91zł 103zł 114zł 126zł 149zł 173zł 196zł 219zł 243zł
280 21zł 33zł 45zł 57zł 70zł 82zł 94zł 106zł 118zł 130zł 154zł 179zł 203zł 227zł 251zł
290 22zł 34zł 47zł 59zł 72zł 84zł 97zł 109zł 122zł 135zł 160zł 185zł 210zł 235zł 260zł

 


Czas realizacji zamówienia wynosi 2-4 dni robocze – czas liczony jest od dnia następnego po zaakceptowaniu ostatecznego projektu graficznego u grafika,
a w przypadku posiadanego własnego projektu od akceptacji przez nas prawidłowo przesłanego projektu do druku.

 

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.