PROSTE  50,00 zł
ŚREDNIE  100,00 zł
ZAAWANSOWANE  150,00 zł

 

 Wszystkie podane ceny są cenami netto.
Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.